X
  • NEWS

OCTOBER 2019: Starting a new R&D project in Medicine

Today we are starting with AWAKE 2.0 – a new pilot / demonstration project, with which we plan to introduce Augmented Reality to simulations in medicine and therefore increase quality and lower the costs.

OCTOBER 2019: Starting a new R&D project in Medicine

In the pilot/demonstration project "Advanced Simulations in Medicine" named AWAKE 2.0, we intend to demonstrate innovative ECG solutions based on input medical in environmental data at the experimental development level, to develop in a real-world environment.

The project, for which we will be developing a solution based on IoT (Internet of Things) and AR (Augmented Reality) platform will be demonstrated at dr. Adolf Drolc Health Center in Maribor.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. For more information go to the European Cohesion Policy webside http://www.eu-skladi.si/?set_language=en

 

EUSofinanciranje

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo.

previous article   next article

see all articles